آنالیز دارویی:

آنالیز دستگاهی با بهره گیری  از تکنولوژیهای مدرن و پیشرفته علم به خصوص در حیطه پزشکی ،پاسخگوی نیازهایی از قبیل : نانو تکنولوژی ، بیوتکنولوژی ، داروسازی و بهداشت و … می باشد و به محققین کمک شگرفی کرده است .

امروزه با استفاده از آنالیز دارویی در آزمایشگاهها می توان  قدم های مهم و موثری در خودکفایی  و رشد علم وصنعت در کشور برداشت .

برای  کنترل کیفی و کمی داروها و تعیین مقدار مواد جهت مطالعات فارماکوکینتیکی ، از روشهای محتلف آنالیز در آزمایشگاهها استفاده می شود .

در آزمایشگاه عماد آنالیز دارویی به روش های مختلفی انجام می شود بهتر است بدانید که

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با هدف ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی با کیفیتی متمایز به بیماران و جامعه پزشکی کشور به همت جناب آقای دکتر پورشفیع در سال 1388 تاسیس گردید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با به کار گیری آخرین دستاوردهای روز دنیا و پرسنل مجرب، توانایی پاسخگویی به تمامی آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی را در حداقل زمان ممکن داشته که میتواند کمک شایانی در خصوص تشخیص و روند درمان به موقع بیماران نماید.