بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی (Hematology) یا خون شناسی ، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه پاتوبیولوژی می باشد که به بررسی خون در بیماران می پردازد. بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد مفتخر است که همه روزه آماده ارائه خدمات در این بخش به تمام عزیزان می باشد .

بخش هماتولوژی

خون چیست ؟

خون یکی از بافت های پیوندی تخصص یافته است که سلول های آن در زمینه ای به نام پلاسمای خون شناور هستند که در حدود 5 لیتر از آن در بدن هر فرد بالغی وجود دارد . خون به وسیله قلب در رگ های خونی پمپاژ شده و در میان بافت ها و سلول ها حرکت کرده و وظیفه غذا رسانی و اکسیژن رسانی به بافت ها را انجام می دهد. یکی دیگر از وظایف خون ، بازگرداندن مواد زائد حاصل از سوخت و ساز مواد در سلول ها و دی اکسید کربن است. این خون تا زمانی به حالت مایع است که در رگ ها به صورت چرخشی وجود دارد ، چنانچه خون از این چرخه خارج شود ، سریعا تشکیل لخته می دهد . لخته خون از عناصر سلولی خون و مایع زرد روشنی به نام سرم ، تشکیل شده است . اصلی ترین سلول های خون که رنگ قرمز خون را نیز تشکیل می دهند گلبول های قرمز یا هماتوکریت ها هستند که در زنان 35-45 % و در مردان 40-50% حجم خون را تشکیل می دهند. بافت خون شامل بخش های مختلفی مانند اریتروسیت ها (سلول های از دو طرف مقعر و بدون هسته) ، لکوسیت ها ، نوتروفیل ها ، ائوزینوفیل ها ، بازوفیل ها ، لنفوسیت ها ، مونوسیت ها و پلاکت ها می باشد که هر کدام از آنها وظایف خاص خود را دارند .

 

بخش هماتولوژی در آزمایشگاه

در بخش هماتولوژی خون آزمایشگاه ، نمونه خونی گرفته شده از نظر شمارش گلبول های سفید ، شمارش گلبول های قرمز،  پلاکت ها و شمارش افتراقی سلول های گلبول سفید ، جهت تشخیص سرطان ، تشخیص بیماری کم خونی و بیماری های خونی توسط دستگاه سلول شمار خودکار مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر آزمایشاتی که در این بخش انجام می گیرد ، آزمایش های PTT و PT است که در بیماران ، قبل از انجام عمل جراحی برای  بررسی اولیه سیستم انعقادی گردش خون بدن مورد استفاده قرار می گیرد .

از تست هایی که در بخش هماتولوژی انجام می گیرد ، می توان به تست های Retic-Hams test ، Mix pt ، Mix ptt ، Met Hb ، BB Rh ، Combs ، Indirect Combs ، Osmotic Fragility ، Cold Agglotination ، Crayo ، Le cell ، LAC Isohemoglotination ، Anti Trombin ، NBT ، (HlA B27,B5,B51,B8) ، WBC cross Match ، Panel Reactivity و CBC اشاره نمود.

برخی از خدمات آزمایشگاه عماد :

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه عماد

 

پاسخ

5 + 10 =