راهنمای انجام تست UBT جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری:

  1. ناشتایی به مدت 6 ساعت کافی میباشد (از خوردن غذا و آشامیدن آب طی این مدت خودداری شود).
  2. مصرف داروهای زیر طی مدت زمان یاد شده باعث تداخل در نتایج بدست آمده از آزمایش خواهد شد بنابراین نیاز است که مصرف داروهای فرد را بدین شرح قبل از انجام آزمایش کنترل کنید:
  • عدم مصرف شربت های ضد اسید (شربت آلومینیوم و منیزیم) شب قبل از آزمایش.
  • عدم مصرف داروهای سایمیتیدین، رانیتیدین و فاموتیدین شب قبل از آزمایش.
  • عدم مصرف داروهای امپرازول ، پنتوپرازول ،لانازوپرازول طی زمان یک هفته قبل از آزمایش.
  • عدم مصرف آنتی بیوتیک های مترونیدازول ،آموکسی سیلین، آمپی سیلین، کلاریترومایسین، تتراساکلین، بیسموت طی یک ماه قبل از انجام آزمایش.
  • عدم مصرف سوکرالفیت طی زمان 14 روز قبل از انجام آزمایش.
  • عدم استعمال دخانیات یک ساعت قبل از انجام آزمایش.
  • انجام تست تنفسی UBT با روشی که در این آزمایشگاه انجام می شود، در زنان باردار، زنان شیرده و اطفال مجاز تشخیص داده شده است.
  1. یک عدد کپسول به شما داده میشود و پس از خوردن آن می بایست بالون (بادکنک) مخصوص شما پرشود. با توجه به اینکه جمع آوری هوای بازدم بسیار اهمیت دارد قبل از انجام این آزمایش از واحد پذیرش آزمایشگاه راهنمایی لازم را دریافت نمایید.