راهنمای آمادگی بیمار برای نمونه پاپ اسمیر

پیش از انجام آزمایش پاپ، برای کسب نتایج دقیق ‌تر باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • نباید در طی یک هفته قبل از انجام تست پاپ اسمیر از ژل، كرم و داروهای واژینال استفاده کنید.
 • نباید از ۴٨ ساعت قبل از دوش واژينال استفاده کرده باشد.
 • قبل از انجام پاپ اسمير به هيچ عنوان معاينه واژينال صورت نگرفته باشد.
 • از ٢۴ ساعت قبل خونريزي يا لكه بيني نداشته باشید.
 • در زمان خونریزی پریود نباید تست پاپ اسمیر را انجام داد.
 • 24 ساعت قبل از انجام تماس جنسی نداشته باشید.
 • بهتر است این تست در فاصله روزهای 18-12 سیكل قاعدگی انجام شود.
 • انجام پاپ اسمیر در 3ماهه اول حاملگی بلامانع است.
 • انجام پاپ اسمیر باید حداقل 8 هفته بعد از زایمان باشد.
 • انجام پاپ اسمیر مجدد باید با فاصله زمانی بیشتر از 8 هفته از آزمایش قبلی باشد.
 • بهترين زمان انجام پاپ اسمير فاز پروليفراتيو ترجيحاً روز ١۵ سيكل قاعدگي است.
 • فرم مربوط به پذیرش نمونه پاپ اسمیر که همراه با این راهنما می باشد باید پر شود.