راهنمای جمع آوری نمونه ادرار در آقایان

جمع آوري ادرار به جهت تشخيص بيماري هاي عفوني مجاري دفع ادرار و در مواردي تشخيص زودرس عفونت هاي كليوي و مجاري ادراري بوده و رعايت دستورالعمل فوق حائز اهميت مي باشد:

  • بهترين نمونه جهت تشخيص عفونتهاي ادراري، اولين ادرار صبحگاهي می باشد
  • آلت تناسلي خود را با آب و صابون شسته و با دستمال كاغذي خشك نماييد.
  • درب ظرف استريل كشت ادرار را با احتياط باز كنيد . مواظب باشيد كه دست ها با سطح داخل  ظرف تماس پيدا نكند.
  • قسمت اول ادرار (حدود 2 ثانيه) را دور بریزید و مابقی ادرار را داخل ظرف نمونه ریخته تا ظرف به میزان نصف یا حداقل یک چهارم پر شود .
  • درب ظرف را بسته و آنرا در جای مخصوص جمع آوری نمونه ها که توسط آزمایشگاه مشخص شده است قرار دهید.

نکته مهم : اگر نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود حداكثر تا يك ساعت تحويل آزمايشگاه نمائيد  و تا زمان تحويل به آزمايشگاه در يخچال نگهداري كنيد