راهنمای تهیه نمونه خلط

  • نمونه خلط را فقط در ظرف آزمایشگاه جمع آوری نمائید.
  • بهتر است نمونه صبحگاهی بوده و ناشتا باشید.
  • نمونه گیری را ترجیحاً قبل از استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک انجام دهید.
  • صبح پس از برخاستن از خواب مقداری آب نمک رقیق را در دهان خود قرقره نموده و دور بریزید( بهتر است از محلول شستشوی تجاری که از داروخانه ها قابل تهیه است استفاده کنید).
  • با یک نفس عمیق ریه ها را پر نموده و سپس با یک بازدم آن را خالی نمائید. همراه این عمل چند سرفه نسبتاً شدید نمائید.
  • چنانچه مشکل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نمایید یا با آب نمک 10درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.
  • خلطی را که همراه با سرفه خارج می شود داخل ظرف مخصوص خلط جمع آوری نمائید.
  • جهت جلوگیری از انتشار عفونت از آلوده شدن سطوح خارجی به ظرف خودداری نمائید.
  • درب ظرف را محکم بسته و آنرا به سرعت به بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تحویل دهید. بیرون ماندن خلط در جواب ازمایش تاثیر می گذارد.
  • نمونه خلط جهت تشخیص علت عفونت مجاری تنفسی تحتانی جمع آوری می گردد و چنانچه به جای آن نمونه ترشحات حلقی ، دهانی (آب دهان) جمع آوری گردد، نتیجه مطلوب از این آزمایش حاصل نمی گردد.