راهنمای شرایط ناشتایی

دستورالعمل نحوه ایجاد شرایط ناشتایی:

اگر پزشکان محترم یا همکاران ما در آزمایشگاه از شما بخواهند که در وضعیت ناشتا برای انجام آزمایش مراجعه کنید، لطفا موارد زیر را رعایت کنید:

  • 10 تا 12 ساعت پیش از مراجعه به آزمایشگاه هیچ گونه خوراکی یا آشامیدنی به جز آب میل نفرمایید (زمان ناشتایی باید از شب قبل از آزمایش شروع شود، زیرا مقادیر طبیعی تست ها مربوط به نمونه هایی هستند که بعد از استراحت کافی و در اوقات صبح تهیه شده اند).
  • تا حد امکان صبح ها (ترجیحا پیش از ساعت 9) و بعد از خواب و استراحت کافی به آزمایشگاه مراجعه کنید، زیرا فعالیت های روزمره بر نتایج برخی از تست ها اثر می گذارد.
  • در صورتی که آزمایشهای مربوط به چربی خون مثل کلسترول و تری گلیسیرید برای شما درخواست شده است، مدت زمان ناشتایی لازم حداقل 12 ساعت و حد اکثر 14 ساعت است.
  • از نوشیدن آب میوه، چای و قهوه طی مدت ناشتایی بپرهیزید، البته نوشیدن آب بلامانع است (مگر آنکه عدم مصرف آن توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه تذکر داده شده باشد).
  • در مدت ناشتایی از استعمال دخانیات، جویدن آدامس و تمرین های بدنی و ورزش پرهیز کنید. این موارد ممکن است منجر به تحریک سیستم گوارش و تغییر در نتایج آزمایش ها شود.
  • برای پیش گیری از تاثیر گرسنگی زیاد نباید بیش از 16 ساعت در حالت ناشتا باقی بمانید.