معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با هدف ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی با کیفیتی متمایز به بیماران و جامعه پزشکی کشور به همت جناب آقای دکتر پورشفیع در سال 1388 تاسیس گردید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با به کار گیری آخرین دستاوردهای روز دنیا و پرسنل مجرب، توانایی پاسخگویی به تمامی آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی را در حداقل زمان ممکن داشته که میتواند کمک شایانی در خصوص تشخیص و روند درمان به موقع بیماران نماید.

این آزمایشگاه زیر نظر اساتید دانشگاهی و با همکاری 50 نفر پرسنل مجرب در زمینه های مختلف علوم پایه پزشکی در فضای به وسعت 350 متر فعالیت می کند. این مرکز شامل بخش های زیر می باشد:

 • پاتولوژی و سیتولوژی
 • بیوشیمی عمومی و تخصصی
 • هماتولوژی و انعقاد
 • ایمونولوژی و سرولوژی
 • هورمون شناسی
 • میکروبیولوژی
 • مایکوباکتریولوژی
 • آنالیز دارویی
 • تشخیص مولکولی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد توانایی همکاری در زمینه های مختلف پزشکی با سایر آزمایشگاه ها، مراکز علمی کشور و دانشگاه ها را دارد.

 

اهداف و رسالت

 • ارائه خدمات با بالاترین سطح کیفیت و همگام با تکنولوژی روز دنیا
 • توسعه زیرساخت و بهره مندی از تجهیزات و روش های پیشرفته همگام با آخرین دستاوردهای روز دنیا
 • مشتری مداری و تلاش مداوم در جهت جلب رضایت مشتری
 • بهبود و ارتقاء سطح همکاری با مراکز کلینیکی و آزمایشگاهی
 • کوشش مستمر در جهت افزایش سطح علمی، مهارت و تخصص پرسنل
 • ارائه خدمات و همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 • توسعه کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی
 • رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار مطابق با بند 4 منشور حقوق مراجعین، ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور