میکروبیولوژی :

میکروبیولوژی از نوع دانش هایی است که به بررسی و شناسایی میکروارگانیسم ها و جانوران ذره بینی می پردازد . در این علم قارچ ها ، باکتری ها ، ویروس ها و موجودات تک سلولی مورد ارزیابی و مطالعه واقع می شود و علاوه بر این این دانش به امکان سنجی استفاده مفید از اجزای نامبرده پرداخته و یا از بروز زیان های ناشی از فعالیت آنها جلوگیری می کند . زیان هایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانی ، حیوانی یا نباتی وارد کنند ، بیشمار است و از طرفی فواید آنها غیر قابل اندازه گیری است . در علم میکروبیولوژی به دسته هایی از این موارد پرداخته می شود .

میکروبیولوژی

رده های متنوع :

میکروبیولوژی دارای رده های متنوعی است و بخش های مختلفی دارد که در ادامه مهم ترین رده ها را بررسی می کنیم :

میکروبیولوژی پزشکی : در این رده میکروب ها ، ویروس ها و در کل تمامی اجزای میکروسکوپی آسیب رسان به سلامت انسان بررسی شده و لازم است بدانید میکروب های عامل بیماری بسیار کمتر از میکروب های مفید هستند .

میکروبیولوژی صنعتی : در این رده می توان از اجزای میکروارگانیسم برای تولید اسید ، مواد صنعتی مفید ، بررسی آفات ، به دست آوردن فلزات سنگین ، اقدامات تصفیه خانه ها و تولید کود پرداخت .

میکروبیولوژی غذایی : در این رده می توان به کمک اجزای میکروسکوپی به فرآیند های تولید مواد غذایی دست یافت و نتایج مفیدی را کسب نمود .

به این ترتیب یک میکروبیولوژیست می تواند با مطالعه و بررسی انواع باکتری ها ، قارچ ها ، ویروس ها و . . . ابعاد مثبت و منفی آنها را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهد و به فواید و معایب اجزای ریز یا تک سلولی پی ببرد حوزه کاری علم میکروبیولوژی بسیار گسترده و متفاوت است از علوم پزشکی و کشاورزی تا صنعت و صنایع غذایی می توان این دانش را مورد استفاده قرار داد .