نحوه انجام آزمایش چالش گلوکز (Glucose Challenge Test (GCT))

برای غربالگری بانوان مبتلا به دیابت شیرین در دوران بارداری ( حدود هفته 28-24حاملگی ) آزمایش GCT درخواست می شود و لطفا موارد زیر را رعایت بفرمایید

  • برای آماده سازی و نمونه گیری حداقل 90 دقیقه وقت لازم است.
  • ناشتا بودن برای این آزمایش ضرروی نیست ولی باید از آخرین وعده غذایی حداقل 2 ساعت گذشته باشد.
  • در صورت داشتن دیابت یا سابقه افزایش قند خون حتما آزمایشگاه را قبل از انجام آزمایش مطلع بفرمایید تا اقدامات لازم صورت بگیرد در این صورت نیاز به نمونه ادرار شما قبل از خوردن شربت قندی می باشد.
  • شربت قندی و یا پودر گلوکز که به شما داده می شود حاوی 50 گرم گلوکز است. لطفا ً آنرا ظرف مدت 5 دقیقه میل کنید.
  • وقتی شربت را کاملا ً میل کردید ساعت را نگاه کرده به پرسنل نمونه گیری اطلاع دهید تا حتما ً روی برگه شما ثبت گردد و ساعت نمونه گیری به شما اطلاع داده شود.
  • بعد از میل نمودن شربت تا زمان نمونه گیری از خوردن، ‌سیگار کشیدن، ‌آشامیدن و ورزش کردن خودداری کنید.