هورمون شناسی :

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه عماد دارای تکنیک های به روز و ابزار آلات تخصصی مناسبی است که می تواند به سرعت قابل توجهی نتایج آزمایش را در اختیار مراجعین یا تیم پزشکی قرار دهد . لازم است آزمایش هورمون با دقت و توجه و ظرافت بالایی همراه شود تا نتایج صددرصد دقیق و کاربردی باشند . عموما نتایج بررسی آزمایشگاهی به شکل کاملا خودکار به ناحیه جوابدهی فرستاده شده و در اختیار افراد مذکور قرار می گیرد . مثلا در سال های قبل دستیابی به نتیجه آزمایش میزان هورمون TSH زمان بر و دشوار بود ولی امروزه به مدد پیشرفت علم و دستیابی مراکز پزشکی و آزمایشگاهی به تکنولوژی های جدید ، می توان طی 30 دقیقه الی 1 ساعت به میزان هورمون مورد نظر پی برده و ده ها گزینه در طی آزمایش های تخصصی در طول روز بررسی نمود .

هورمون شناسی

شرایط اورژانسی :

در شرایطی که نیاز به دریافت سریع نتیجه آزمایش هورمون شناسی باشد ، پس از تنها چند ساعت نتایج مورد نظر آماده شده و در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت .

هورمون تیروئید :

در امر هورمون شناسی ، هورمون تیروئید بسیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در مورد آن لازم است بدانید که هورمون های تیروئید با شاخصه 3 و 4 از اسید آمینه تیروزین ایجاد می شوند . و در این میان نزدیک به 95 درصد از هورمون های مترشحه از غدد تیروئید دارای شاخصه 4 هستند . اما همان میزان کم شاخصه 3 تیروئید ترشح یافته نقش مهمی در فعالیت های بدن دارد و نیز از دیدگاه هورمون شناسی بخش زیادی از شاخص 3 هورمون تیروئید از تبدیل شاخص 4 به 3 در کبد و کلیه یا بافت های جفت ایجاد می شود . لازم به ذکر است که بخش هایی از مغز و غده هیپوفیز نیز می توانند طی فرآیندی شاخصه های 4 را به شاخصه های 3 تیروئید تغییر داده و اثربخشی آن را مورد استفاده قرار دهند .