درباره آزمایشگاه

  

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد یکی از آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی  و آزمایشگاه تشخیص طبی فعال در تهران است که از سال 1388 شروع به ارائه خدمات تشخیصی به بیماران و جامعه پزشکی نمود. بخش های مختلف آزمایشگاه عماد با مدرن ترین تجهیزات و با به کارگیری کارشناسان توانا و مجرّب توسعه یافته است. بخش های آنالیز دارویی، پذیرش و جوابدهی، بیوشیمی، هماتولوژی و سرولوژی، تشخیص مولکولی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی، قارچ شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی، مایکوباکتریولوژی (سل)، پاتولوژی و سیتولوژی در حال حاضر در آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد فعال هستند و به مراجعین و جامعه پزشکی خدمات ارائه می دهند .

10سال تجربه

بخشهای مختلف آزمایشگاه