درباره ما

درباره آزمایشگاه

_

  

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد یکی از آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی فعال در تهران است که از سال 1388 شروع به ارائه خدمات تشخیصی

به بیماران و جامعه پزشکی نمود. بخش های مختلف این مرکز با مدرن ترین تجهیزات و با به کارگیری کارشناسان توانا و مجرّب توسعه یافته است.

بخش های آنالیز دارویی، پذیرش و جوابدهی، بیوشیمی، هماتولوژی و سرولوژی، تشخیص مولکولی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی، قارچ شناسی،

ایمونولوژی و سرولوژی، مایکوباکتریولوژی (سل)، پاتولوژی و سیتولوژی در حال حاضر در آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد فعال هستند

همچنین این مرکز جهت رفاه حال بیماران محترم توانسته است امکان این را فراهم سازد که نمونه گیری با تعیین وقت قبلی در محل بیمار انجام پذیرد

این مرکز حتی در روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز آماده خدمت رسانی  به مراجعین محترم و جامعه پزشکی خدمات ارائه می دهند.

10سال تجربه