بخش آنالیز دارویی

بخش آنالیز دارویی

علم شیمی (Chemistry) در مباحث کلینیکی به ویژگیهای مولکول های تشکیل دهنده و فعال در بدن موجودات زنده می پردازد. شناسایی پروتئینها، ویتامینها، متابولیتها، داروها و غیره و نیز اندازه گیری آنها در نمونه های مختلف بالینی (خون، ادرار، مایعات بدن) در آزمایشگاههای تشخیص طبی و پاتوبیولوژی به عنوان آنالیز دارویی شناخته شده و بنابراین در آزمایشگاهها، بخش تخصصی برای این آزمایشات تعریف شده است.  

اندازه گیری تیتر داروهای صرع (مانند داروهایDigoxin, Carbamazepine, Valproate… )، برخی آنتی بیوتیک ها (مانند ونکومایسین)، و متانول در نمونه های بالینی از مهمترین گروه های تستهایی است که در این بخش انجام می شود و شاید به همین دلیل باشد که این بخش به نام آنالیز دارویی نیز شناخته می شود. به هر حال، علاوه بر داروها، اندازه گیری ویتامین ها، و متابولیتها، داروهای روان گردان و مواد مخدر از دیگر مواردی است که در این بخش بررسی می شوند. کارشناسان مجرب و متخصص، کیتهای تشخیصی بسیار دقیق و دستگاه های پیشرفته، فرایند های کنترل کیفی روزانه در این بخش، همه و همه در راستای دستیابی به بالاترین دقت ممکن و قابل ارائه به مراجعین آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد می باشد.

آزمایشگاه عماد

بخش بیوشیمی

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش قارچ شناسی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش مایکوباکتریولوژی (سل)

بخش مولکولی

بخش میکروبیولوژی

بخش هماتولوژی

بخش هورمون شناسی