بخش تشخیص مولکولی

بخش تشخیص مولکولی

تشخیص مولکولی (Molecular Diagnostics) از دقیق ترین و حساس ترین ابزار ها برای بررسی انواع بیماری های عفونی و نیز ژنتیکی می باشد. سه حوزه گسترده تست های مولکولی در آزمایشگاههای پاتوبیولوژی عبارتند از:

  • ژنتیک
  • هماتوپاتولوژی
  • بیماری عفونی

تشخیص انواع عوامل عفونی باکتریال، ویروسی، قارچی و انگلی می تواند با استفاده از روش های مولکولی انجام شود. امروزه تایید و حتی بررسی روند درمان انواع بیماری های عفونی مانند هپاتیت B  (HBV) و هپاتیت C (HCV)، سل (Tuberculosis) و مانند آن با استفاده از تست های مولکولی کمّی (Quantitative PCR) انجام می شود. با توجه به دقّت بسیار بالای تست های مولکولی، تایید انواع بیماری های عفونی مانند تب مالت (بروسلوز)، انواع ویروس ها (CMV, EBV, HBV, HCV, HPV, HSV)، سل، کلامیدیا، و مانند آن با استفاده از روش Polymerase Chain Reaction (PCR) انجام می گردد.   

ردیابی برخی مارکرهای ژنتیکی در بررسی انواع بیماری ها با منشاء ژنتیکی، ارزیابی بیماران پیوند سلول های بنیادی و پیوند عضو استفاده می شود. در این راستا، بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد تستهای Jak2، MTHFR،(HLA B27, B5, B51and B52) HLA به روش مولکولی انجام میدهد. کارشناسان مجرب و متخصص، کیتهای تشخیصی بسیار دقیق و دستگاه های پیشرفته، فرایند های کنترل کیفی روزانه در این بخش، همه و همه در راستای دستیابی به بالاترین دقت ممکن و قابل ارائه به مراجعین آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد می باشد.

آزمایشگاه عماد

بخش آنالیز دارویی

بخش بیوشیمی

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش قارچ شناسی

بخش مایکوباکتریولوژی (سل)

بخش میکروبیولوژی

بخش هماتولوژی

بخش هورمون شناسی