خدمات ویژه در آبان ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت  و روز جهانی دیابت در طول آبان ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به این عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد