خدمات ویژه در اسفند ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت هفته سلامت مردان، روز ملی بهداشت محیط، روز جهانی زنان، روز بیماری های نادر و روز نیکوکاری در طول اسفند ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد