درباره آزمایشگاه

  

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد یکی از آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی فعال در تهران است که از سال 1388 شروع به ارائه خدمات تشخیصی به بیماران و جامعه پزشکی نمود. بخش های مختلف آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با مدرن ترین تجهیزات و با به کارگیری کارشناسان توانا و مجرّب توسعه یافته است. بخش های آنالیز دارویی، پذیرش و جوابدهی، بیوشیمی، هماتولوژی و سرولوژی، تشخیص مولکولی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی، قارچ شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی، مایکوباکتریولوژی (سل)، پاتولوژی و سیتولوژی در حال حاضر در آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد فعال هستند و به مراجعین و جامعه پزشکی خدمات ارائه می دهند .

سیستم بسیار دقیق و هماهنگ مدیریت کیفیت با نظارت بر دقت و صحت عملکرد تجهیزات، کیتها، و پرسنل بخشهای آزمایشگاه، ارائه دقیق ترین نتایج ممکن را در جواب مراجعین محترم و آزمایشگاههای همکار تضمین می نماید.

مدیریت آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد و بخش های آزمایشگاه در جهت ارائه بالاترین سطح کیفیت خدمات به مراجعین محترم و آزمایشگاههای همکار، نیل به اهداف زیر را سرلوحه عملکرد

خود قرار داده اند:  

  • ایجاد قوی ترین ارتباط ممکن با پزشکان معالج، مراجعین محترم و آزمایشگاههای همکار.
  • کسب رضایت مراجعین محترم و آزمایشگاههای همکار.
  • افزایش سطح دانش فنی و انطباق عملکرد پرسنل آزمایشگاه با نیازمندیهای سیستم تضمین کیفیت.
  • افزایش حداکثری کیفیت ارائه خدمات به مراجعین محترم و آزمایشگاه های همکار.