راهنمای جمع آوری ادرار آقایان

جمع آوري ادرار برای تشخيص بيماري هاي عفوني مجاري دفع ادرار و در مواردي تشخيص زودرس عفونت هاي كليوي و مجاري ادراري بوده و رعايت دستورالعمل فوق حائز اهميت مي باشد:

بهترين نمونه جهت تشخيص عفونتهاي ادراري، اولين ادرار صبحگاهي می باشد

آلت تناسلي را با آب و صابون شسته و با دستمال كاغذي خشك نماييد.

درب ظرف استريل كشت ادرار را با احتياط باز كنيد . مواظب باشيد كه دست ها با سطح داخل ظرف تماس پيدا نكند.

قسمت اول ادرار (حدود 2 ثانيه) را دور بریزید و مابقی ادرار را داخل ظرف نمونه ریخته تا ظرف به میزان نصف یا حداقل یک چهارم پر شود.

درب ظرف را بسته و آنرا در جاي مخصوص جمع¬آوری نمونه ها که توسط آزمایشگاه مشخص شده است قرار دهيد.

نکته: اگر نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود، حداكثر باید نمونه را ظرف يك ساعت به آزمايشگاه تحویل گردد و تا زمان تحويل به آزمايشگاه در يخچال نگهداري شود.