مقالات

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

مارس 22, 2020
بخش هماتولوژی بخش هماتولوژی (Hematology)یا خون شناسی، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه پاتولوژی می باشد که به ...ادامه مطلب
tashkhis-molecooli

بخش تشخیص مولکولی

مارس 22, 2020
بخش تشخیص مولکولی بخش تشخیص مولکولی (Molecular Diagnostics) از دقیق ترین و حساس ترین ابزار ها برای بررسی انواع بیماری ...ادامه مطلب
قارج-شناسی

بخش قارچ شناسی

مارس 22, 2020
بخش قارچ شناسی بخش قارچ شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد در راستای تشخیص و درمان بیماری های قارچی فعالیت نموده و ...ادامه مطلب