مقالات

image

آزمایشگاه

خرداد 31, 1399
آزمایشگاه آزمایشگاه کلینیکی یا بالینی (پزشکی) از انواع مراکز کلینیکی است که در آن آزمایشات آسیب شناسی (پاتولوژی) بالینی روی ...ادامه مطلب
آزمایشگاه-تشخیصی

آزمایشگاه تشخیص طبی

خرداد 31, 1399
آزمایشگاه تشخیص طبی در آزمایشگاه تشخیص طبی بر روی نمونه هایی مانند خون، ادرار، مدفوع، خلط، زخم های عمیق و ...ادامه مطلب
آزمایشگاه-پاتولوژی

آزمایشگاه پاتولوژی

خرداد 31, 1399
آزمایشگاه پاتولوژی آزمایشگاه پاتولوژی و آزمایشگاه پاتوبیولوژی  آزمایشات کلینیکی به عنوان یکی از ابزار های آزمایشگاه تشخیصی شناخته می شوند. ...ادامه مطلب
image

آزمایش کبد چرب

خرداد 5, 1399
آزمایش کبد چرب آزمایش کبد چرب برای بیماری کبد چرب در واقع از انواعی از شرایط کبدی در نظر گرفته ...ادامه مطلب