مقالات

آزمایشگاه-پاتولوژی

آزمایشگاه پاتولوژی

ژانویه 18, 2020
آزمایشگاه پاتولوژی آزمایشگاه پاتولوژی و آزمایشگاه پاتوبیولوژی  آزمایشات کلینیکی به عنوان یکی از ابزار های آزمایشگاه تشخیصی شناخته می شوند. ...ادامه مطلب
آلکاپتونوری

آلکاپتونوری

اکتبر 27, 2019
آلکاپتونوری (Alkaptonuria) آلکاپتونوری یک بیماری ارثی نادر است. این بیماری هنگامی رخ می دهد که بدن نتواند یک آنزیم به ...ادامه مطلب
گرانولوماتوز-مزمن

گرانولوماتوز مزمن

اکتبر 27, 2019
گرانولوماتوز مزمن گرانولوماتوز مزمن (CGD) یک نقص ایمنی نادر و ارثی است که بر روی برخی گلبولهای سفید تأثیر می ...ادامه مطلب
اسپوندیلیت-آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان

اکتبر 27, 2019
اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing spondylitis) اسپوندیلیت آنکیلوزان نوعی بیماری التهابی است که با گذشت زمان می تواند باعث شود که بعضی ...ادامه مطلب