نمونه گیری در محل

تماس تلفنی 88492709

تماس تلفنی
تماس تلفنی

فرم درخواست

فرم نمونه گیری در محل
فرم نمونه گیری در محل
نمونه گیری
نمونه گیری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد در راستای حمایت از بیماران، سالخوردگان و در جهت تسهیل استفاده کلیه افراد جامعه از خدمات آزمایشگاهی، علی الخصوص افرادی که به هر دلیلی امکان مراجعه حضوری به آزمایشگاه را ندارند، موقعیتی را فراهم نموده تا افراد بدون حضور در آزمایشگاه از خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد استفاده نمایند. در این راستا، افراد می توانند هم به صورت تماس تلفنی با شماره گیری 88492709 و یا از طریق تکمیل کردن فرم درخواست نمونه گیری در محل از این خدمت بهره مند گردند. “شایان ذکر است که آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد هیچ گونه وجه بابت نمونه گیری در منزل و هزینه ایاب و ذهاب دریافت نمی نماید و صرفاً هزینه آزمایشات دریافت میگردد“.