بیماری های قندی

Placeholder

تست HbA1C

تست HbA1C هموگلوبین HbA1C تستی است که میزان هموگلوبین گلیکوزیله را بررسی مینماید و یکی از بهترین مارکرها برای بررسی ... ادامه مطلب
تست انسولین

انسولین

انسولین یک هورمون کلیدی است که توسط سلولهای خاصی در پانکراس (لوزالمعده) تولید و ذخیره شده و در پاسخ به ... ادامه مطلب