انواع بیماریها

تست انسولین

انسولین

انسولین یک هورمون کلیدی است که توسط سلولهای خاصی در پانکراس (لوزالمعده) تولید و ذخیره شده و در پاسخ به ... ادامه مطلب