آزمایشات حاملگی

غربالگری

تست غربالگری

تست غربالگری ناهنجاری‌های مادرزادی و بسیاری از اختلالات ژنتیکی تاثیر بسزایی بر وضعیت زندگی افراد بیمار، خانواده، و جامعه دارند. ... ادامه مطلب