بخشهای تخصصی آزمایشگاهی

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی بخش هماتولوژی (Hematology)یا خون شناسی، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه پاتولوژی می باشد که به ... ادامه مطلب
gharch

بخش قارچ شناسی

بخش قارچ شناسی بخش قارچ شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد در راستای تشخیص و درمان بیماری های قارچی فعالیت نموده و ... ادامه مطلب